Field Notes, Objects, Plants, Practices

צמח הסויילו סויילו בשירות אימפריית האינקה

Bat-Ami Artzi
V A 7896, Detail

Find the English version of this text here

צמח הסויילו סויילו בשירות אימפריית האינקה

דימויים אנושיים הוצגו לעיתים רחוקות באומנות שיוצרה בלב ליבה של אימפריית האינקה. עם זאת, אוסף המוזיאון
האתנולוגי של ברלין כולל קנקן חרס ייחודי עליו מתוארות שש נשים המחזיקות ענף ולו שני פרחים. מי הן אותן
נשים ומה היה הקשר בינן ובין הצמח שהן אוחזות?
על מנת לענות על שאלה זו חשוב קודם כל לזהות את הצמח המתואר. המאפיינים של הפרח, הצבע האדום, החלק
הכהה בקצוות העליונים והתחתונים של עלי הכותרת כמו גם האבקנים השחורים, הינם טיפוסיים לצמח הגדל בהרי
האנדים מסוג בומראה דולסיס (Bomarea dulcis). צמח זה מוכר עד היום בקרב הקהילה הילידית קיוואיה
(Kallawaya) מבוליביה, זוהי קהילה של מרפאים בעלי מסורת עתיקה וידע רב על צמחי מרפא, ביניהם גם על
הצמח הנדון. על פי הידע של אנשי הקיוואיה, צמח זה משמש להפלה של העובר בשלבים הראשונים להיריו ן
(Girault 1984:112). שמו של הצמח בשפת הקצ’ואה, סויילו סויילו (sullu sullu), מעיד אף הוא על השימוש
בו, על פי מספר מילונים המילה סויילו נגזרת מהמילה הפלה, כך למשל המילה סויילוני (sulluni) מתורגמת כ-
“להפיל” (González Holguín 1952[1608]: 332).
אם אכן הצמח הזה שימש על מנת לגרום להפלה, הקשר בינו ובין הנשים המתוארות על הקנקן נראה הגיוני, שהרי
מדובר בשש דמויות נשיות המחזיקות בצמח המשמש לצורכי הפלה מכוונת. אך יתרה מכך, הצמח המתואר הוא
למעשה אטריבוט של אותן נשים ועוזר לנו לזהות אותן, במילים אחרות צמח זה הינו אטריבוט מזהה של אותן דמויות.
הנשים הנבחרות, האקייאס (acllas), היו בעלות מעמד מיוחד בקרב אימפריית האינקה ומילאו תפקידים שונים אש ר
חייבו אותן להימנע מהבאת צאצאים לעולם. המוסד של הנשים הנבחרות תואר על ידי כרוניקאים ספרדיים וילידיים
בני המאה ה- 16 וה- 17 . על פי תיעוד זה, נשים אלו חיו במתחמים סגורים ומילאו תפקידים כלכליים ופולחניים
שונים, ביניהם אריגת הטקסטילים האיכותיים ביותר, הכנה של צ’יצ’ה (בירה עשויה מתירס) ועיבוד שדותיו של
האינקה, השליט העליון. הכרוניקאים הספרדים השוו מוסד זה עם המנזרים הנוצריים ואת הנשים הנבחרות עם
הנזירות, לאור השוואה זו הם טענו כי הנשים הנבחרות היו בתולות. עם זאת, כיוון שמושג הבתולין לא היה קיים
בקרב ילידי האנדים קודם לפלישת הספרדים לאזור, ברור כי האימפריה הייתה מעוניינת בשליטה על פריון הילודה
של אותן הנשים ולא על הבתולין שלהן.
הפריון של הנשים הנבחרות התבטא לא על ידי הבאת צאצאים אלא באמצעות העבודה שלהן ותוצריה. כך שלמעשה
האימפריה הרוויח ה על ידי ההגבלה של הילודה בקרב נשים מסוימות ויתכן מאד שלצמח הסויילו סויילו היה חלק
חשוב במהלך זה. פשרנות זו יכולה להסביר את המקום המכובד של צמח זה המופיע על קרמיקה שיוצרה בליבה של
האימפריה, צמח המזהה ומייחד את הנשים הללו שהיו בעלות תפקיד מרכזי במערכת הכלכלית והדתית של אימפריית
האינקה.

 

קנקן אינקאי, המאה ה- 15 , אומן אנונימי, המוזיאון האתנולוגי ברלין (V A 7896), גובה: 47 ס”מ ( צילום: מרטין
פרנקאן).

צמח הסויילו סויילו (Bomarea dulcis) מאזור קוסקו )צילום: ארתורו פרננדו ריברה אינפנטה(.

 

About the Author

Bat-ami Artzi (Ph.D., Hebrew University of Jerusalem) is an art historian, archaeologist, and curator interested in the arts and material cultures of the ancient and colonial Andean Indigenous societies. In 2019–2020, she joined the 4A_Lab as a Postdoctoral Fellow with the research project "Mutual Growth: The Agency of Plants as reflected in Inca and Chimú Visual Culture." Her research centers on the material representation of ideas and notions through forms, technologies, materials, and iconographies. Her other areas of interest include Andean representations/conceptions of the European invasion and the visual traditions in the colonial arts of the Americas. In 2017, Bat-ami was awarded the Polonsky Prize for Creativity and Originality in the Humanistic Disciplines.

Contact: 4A_Lab@khi.fi.it